The Directory of the Web
首頁 - 會計 - 譚張麗嫦會計師事務所 Tam Cheung Lai Sheung & Co.

譚張麗嫦會計師事務所,於一九九八年成立,乃香港註冊之執業會計師行。

網址: http://tamcls.com.hk
分類: 會計
地區: 香港
瀏覽: 45 次
收錄: 2017-06-28
簡介: 譚張麗嫦會計師事務所,於一九九八年成立,乃香港註冊之執業會計師行。
Alexa排名: 0
域名註冊: 2007-04-04
網友評價: 0.0

數據更新: 2019-12-18   強制更新
譚張麗嫦會計師事務所 Tam Cheung Lai Sheung & Co.
相關網站
吳錦華會計師事務所
提供專業服務、並擁有良好信譽的會計師事務所,亦為香港會計師公會成員公司。主要服務包括提供審計、稅務、會計、註冊成立公司及公司秘書等服務,同時亦兼併企業財務策劃及業務諮詢等支援性服務。
- www.websterngco.com
香港註冊會計師事務所名錄
香港註冊會計師事務所名錄是免費為公眾而設,數據來源于香港會計師公會網站,共收錄1600多間。方便公眾人士尋找香港會計師公會註冊的會計師事務所,以配合個人或企業的業務需要。
- www.l568.com
嘉達會計師事務所有限公司
管理及商業顧問、核數師及會計師服務。
- www.hkconsultancy.com
均富會計師行
國際性會計師事務所﹐專門提供審計、會計、公司秘書﹑外判﹑企業融資、業務重整及稅務安排等服務。
- www.gthk.com.hk
香港張與蕭會計師事務所
提供會計、核數、稅務諮詢(包括稅務調查及實地審查)、公司清盤及代聘會計識員等服務。
- www.cheungandsiu.com
最新網站 熱門網站 提交網站 黃頁電話
Copyright © 2021 Lzdig.com